KAŽDÉ KILO POMÁHA! CHCETE POMÔCŤ AJ VY?

Skupina Grupo Arania začleňuje do svojej podnikateľskej činnosti program Generando Acciones (Tvorenie skutkov), ktorý zahŕňa všetky aktivity zamerané na to, aby boli aktívnym a transformujúcim činiteľom spoločnosti.

Grupo Arania integruje do svojich obchodných aktivít program Generando Acciones, ktorý zahŕňa všetky aktivity smerujúce k tomu, aby sa stali aktívnym a transformačným faktorom spoločnosti.

Program Generando Acciones sa zrodil z túžby po lepšej budúcnosti pre všetkých ľudí a povzbudzuje nás k jeho budovaniu. Program Generando Acciones zahŕňa solidaritu a participáciu, ako aj programy na zvyšovanie povedomia, školenia a vzdelávacie programy ako motory pokroku a sociálneho blahobytu.

Mimoriadna zdravotná situácia, ktorá už takmer dva roky ovplyvňuje našu spoločnosť, spôsobila sociálnu katastrofu v medzinárodnom meradle a mnohé rodiny uvrhla do chudoby. My v Generando Acciones vám ponúkame spoluprácu na aktivitách, ktoré FEBA ponúka pre najviac postihnutých a znevýhodnených ľudí. Preto vás pozývame zapojiť sa do našej kampane „Každé kilo pomáha“ a darovať jedlo vo všetkých krajinách, kde máme zastúpenie: Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia a Slovensko. Kampaň potrvá od 1. do 17. decembra. Po jeho skončení venuje Grupo Arania z programu Generando Acciones dvojnásobok sumy, ktorú vyzbierali jeho zamestnanci. Spoločne bojovať proti chudobe a vylúčeniu.

Firmy musia mať pozitívny vplyv na svoje okolie. Ak ho mať nebudú, nie je to udržateľné, spoločnosť ich nebude akceptovať.

Eric Arana

Prispieť teraz!​

* FEBA združuje 335 potravinových bánk a pobočiek, ktoré sa zaviazali predchádzať stratám a plytvaniu s potravinami a súčasne pomáhať so zabezpečením potravín pre ľudí v núdzi. V roku 2020 členovia FEBA v spolupráci so 46.126 charitatívnymi organizáciami a vďaka profesionalite 37.016 spolupracovníkov (85% dobrovoľníkov) vyzbierali, uskladnili a prerozdelili 860.000 ton potravín 12,8 miliónom ľudí v núdzi.

This website has received financial support from the European Union Programme for Employment and Social Innovation “EaSI” (2014-2020). For further information, please consult the EaSI website. The information contained in this website does not necessarily reflect the position or opinion of the European Commission.​